• Điều khoản sử dụng DUO

Điều khoản sử dụng DUO

DUO ID là gì?

DUO ID - 1 tài khoản đa dịch vụ: cho phép người dùng tạo ra một tài khoản duy nhất cho tất cả dịch vụ được cung cấp và các website đăng ký trở thành thành viên của DUO ID. Khi sở hữu DUO ID, bạn không cần phải đăng ký và đăng nhập nhiều lần với nhiều tài khoản tại các website khác nhau, đồng thời thông tin cá nhân của bạn được quản lý tại một địa chỉ duy nhất.

DUO ID ý thức tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân là hết sức quan trọng đối với người dùng. Do vậy, DUO ID cam kết bảo vệ tối đa sự riêng tư của người dùng. DUO ID chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền đi an toàn và được bảo vệ bởi chúng tôi.

Điều khoản sử dụng DUO ID

Ðể sử dụng dịch vụ tại DUO ID, bạn phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này. Bạn chấp nhập mà không có giới hạn tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng website này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ tại website này. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng trang DUO ID kể cả khi bạn đăng ký là thành viên của trang web hay không. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng tại DUO ID. 


Bản quyền và các quy định về nội dung

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình.

Chúng tôi sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này thì có quyền giới hạn truy nhập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.


Quyền sở hữu trí tuệ

Chủ quyền - Chúng tôi có toàn bộ quyền về dịch vụ và trang Web của chúng tôi và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ và những quyền này được thừa nhận.

Bản quyền - Chúng tôi sở hữu và được chứng nhận bản quyền về Dịch vụ và trang Web (kể cả văn bản, hình ảnh, logo, biểu tuợng, âm thanh và phần mềm). Theo như mục đích của những điều khoản mô tả dưới, theo quyền sở hữu trí tuệ và những luật tương tự theo vị trí địa lý của bạn, trừ việc ủy quyền trong những điều khoản ở bản thỏa thuận này, bạn không được vi phạm điều khoản nào và dưới bất kỳ hình thức nào.

      + Lấy, tái bản, lưu giữ, phân phát, in, phát hành, trình bày, trang trí hay tạo những nội dung gì từ Dịch vụ hay trang Web của chúng tôi. 


      + Thương mại hóa những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ lấy từ một phần Dịch vụ hay trang Web của chúng tôi mà không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản truớc đó.


Các liên kết

Trang web DUO ID có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi). Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.


Từ chối đảm bảo

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với DUO ID từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Chúng tôi không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

      + Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web. 


      + Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web. 


      + Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó. 


     + Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba. 


      + Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web. 


      + Tuân theo qui định sử dụng này. 


Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

       + Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó). 


       + Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web. 


       + Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó. 


       + Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi. 


      + Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba. 


       + Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, bạn công nhận rằng DUO ID sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

 

Thoả thuận sử dụng giữa DUO và thành viên:

Với tư cách thành viên sử dụng dịch vụ cổng thanh toán DUO ID, bạn buộc phải tuân thủ một cách nghiêm túc các nguyên tắc của DUO.

       + Người đứng tên đăng ký tài khoản sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tài khoản do mình sở hữu thực hiện trên hệ thống. 


       + DUO ID không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mĩ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam, đi ngược lại đường lối của nhà nước CHXHCN Việt Nam, không được phép lưu truyền các sản phẩm phần mềm không có hoặc không rõ nguồn gốc về bản quyền và sở hữu trí tuệ. 


       + DUO ID có thể tự cắt bỏ những nội dung của thành viên nếu không phù hợp với nội dung sinh hoạt hay quy định của DUO ID, bất cứ thông tin nào của bạn thuộc loại cá nhân khi đăng ký sẽ đều được giữ bí mật (theo những điều khoản của DUO ID) tuy nhiên chúng tôi sẽ buộc phải thông báo những thông tin này cho các cơ quan pháp luật khi cần thiết. 


       + Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, trò chơi trong hệ thống liên kết với DUO ID dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết. 


       + Những hành vi phá hoại, gây tổn hại đến hệ thống ảnh hưởng đến bộ mặt của DUO ID hay cơ sở vật chất nếu bị phát hiện sẽ bị truy tố và xử lý trước pháp luật. 


       + Mọi thông tin cá nhân của thành viên sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. 


       + Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của thành viên sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng. 


       + DUO ID có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm, dịch vụ nào trong hệ thống đối tác của DUO ID trong 01 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

Hãy nhớ rằng khi đã là thành viên trên DUO ID tức là bạn đã hoàn toàn chấp nhận ở mức tối đa các điều khoản này!

BQT DUO

Địa chỉ: 19 Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline: 1900 7186. Website hỗ trợ: http://hotro.duo.vn